Buletin informativ

 

ANUNȚ PUBLIC

 
S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L. având sediul în Str. Nordului, nr.41/43, județul Argeș, localitatea Curtea de Argeș, în scopul elaborare PUZ, titular al realizării investiției ,,Extindere și recompartimentare interioară hala de producție și depozitare, imprejmuire și amenajare exterioară” în localitatea Curtea de Argeș, str. Nordului, nr. 41/43, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
 
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud. Argeș, de luni până joi între orele 9:00 – 11:00 .
 
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M Arges, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
 

DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legală: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informația privind mediul
 
S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L. cu sediul social în Curtea de Argeș, str. Nordului, nr 41/43, jud. Argeș, titular al domeniului de activitate cod CAEN -1084- Fabricarea condimentelor și ingredientelor, reglementat prin Autorizația de Mediu nr. 27/01.02.2020, pune la dispoziția publicului prin diseminare activă, următoarele informații privind mediul:

  • În perioada ianuarie-martie 2022 nu s-au produs fenomene de poluare accidentală sau accidente iminente cu impact negativ asupra calității factorilor de mediu.
  • Condițiile și cerințele specifice, stabilite în Autorizația de mediu privind monitorizarea gestiunii deșeurilor, sunt respectate în conformitate cu prevederile:
    • Legii 211/2011 – privind gestiunea deșeurilor;
    • HG 856/2002- privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
    • HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare;
    • Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

 
 

S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L.
DIRECTOR GENERAL,
UWE JENS KARL