Buletin informativ

 

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L. titular al proiectului: ,,Construire: hală producție și depozitare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Extindere și recompartimentare interioară hală producție și depozitare, împrejmuire teren și amenajare exterioară”, propus a fi amplasat în municipiul Curtea de Argeș, str. Nordului nr. 41-43, punctul ,,Electro”, judetul Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș cu sediul in Pitești, str. Egalității nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri între orele 10:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Argeș, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

 

DISEMINAREA INFORMAȚIEI PRIVIND MEDIUL

 

Baza legală: HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informația privind mediul

S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L. cu sediul social în Curtea de Argeș, str. Nordului, nr 41/43, jud. Argeș, titular al domeniului de activitate cod CAEN -1084- Fabricarea condimentelor și ingredientelor, reglementat prin Autorizația de Mediu nr. 27/01.02.2020, pune la dispoziția publicului prin diseminare activă, următoarele informații privind mediul:

  • În perioada aprilie-iunie 2022 nu s-au produs fenomene de poluare accidentală sau accidente iminente cu impact negativ asupra calității factorilor de mediu.
  • Condițiile și cerințele specifice, stabilite în Autorizația de mediu privind monitorizarea gestiunii deșeurilor, sunt respectate în conformitate cu prevederile:
    • Legii 211/2011 – privind gestiunea deșeurilor;
    • HG 856/2002- privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
    • HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completările şi modificările ulterioare;
    • Ord. nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

 

S.C. FUCHS CONDIMENTE RO S.R.L.
DIRECTOR GENERAL,
UWE JENS KARL